บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หมู่ 8 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร 063-313-7742